ARIMES Tlačiareň


Ing. Ivan Horička
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Telefón: +421 2/44 45 27 21
Mobil: +421 903 44 71 84
e-mail: arimes@arimes.sk, tlaciaren@arimes.sk

Grafické spracovanie


Mgr. art. Ján Hanušovský
Mobil: +421 949 340 064
e-mail: jan@hanusovsky.sk